Projektowanie i Nadzory.

Zajmujemy się projektowaniem i nadzorami robót w zakresie:
- stacji transformatorowych (słupowych i kontenerowych)
- linii i sieci elektroenergetycznych nN i SN
- przyłączy elektroenergetycznych nN i SN (kablowych i napowietrznych)
- modernizacja stacji transformatorowych (rozdzielnie niskiego i średniego napięcia)
- instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
- oświetlenia obiektów sportowych, ulic, dróg, parkingów itp.

a także wszelakim doradztwem technicznym i formalno-prawnym z zakresu elektroenergetyki.