Wykonawstwo i pomiary.

Zajmujemy się wykonawstwem instalacji elektryczne w budownictwie mieszkaniowym z zakresu:
- zalicznikowych linii kablowych 230/400V
- instalacji elektrycznych silnoprądowych
- instalacji słaboprądowych (alarmy, domofony, telewizja kablowa, sieci logiczne)
- instalacji odgromowych

a także pomiarami odbiorczymi i okresowymi instalacji elektrycznych w zakresie:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- rezystancji izolacji przewodów i kabli zasilających
- rezystancji uziemień
- natężenia oświetleniowego (podstawowego i awaryjnego)

oraz niezbędnymi procedurami związanymi z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej i odbioru w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.